ระบบไฟฟ้า, ระบบท่อ, ระบบปรับอากาศ, ระบบวงจรปิดิด
      
 
  RM Systems CO.,LTD.  

ระบบไฟฟ้า


ระบบท่อ


ระบบปรับอากาศ


ระบบวงจรปิด

บริษัท อาร์เอ็มซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 2008 จากการรวมตัวของสองบริษัทสัญชาติอิตาลี Termoidraulica Massari snc (ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1985) และ Future Service (ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1972) โดยมีสำนักงานบริหารและการบัญชีบนเนื้อที่กว่า 250 ตารางเมตรในอำเภอฉลอง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยังมีโกดังกว้างกว่า 300 ตารางเมตร เนื่องด้วยความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน ทำให้บริษัทเราได้มีโอกาศรับงานสำคัญหลายๆงานในประเทศอิตาลี

บริษัท อาร์เอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด มีความสนใจในงานระบบไฮดรอลิก ระบบไฟฟ้า สระว่ายน้ำ และระบบรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม

บริษัท อาร์เอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด และพันธมิตรมีความสามารถเฉพาะทางด้านโครงสร้างคอนกรีต และโครงสร้างสถาปัตยกรรม ซึ่งรวมไปถึงการก่อสร้างแบบครบรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท อาร์เอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด สร้างจากหลักความเป็นจริงด้วยการนำเสนองาน ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ มีความแม่นยำสูง และไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นทักษะและสมรรถนะจากหลากหลายประสบการณ์ ที่เราได้สั่งสมมา และสามารถทำให้เรายืนหยัดได้ถึงทุกวันนี้ ด้วยความเชื่อมั่นจากลูกค้า

บริษัท อาร์เอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งเพื่อรองรับการก่อสร้างระบบขนาดใหญ่เช่น ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าซึ่งรวมไปถึงการการสร้างตึกระฟ้า โรงแรม วิลลาสุดหรู โรงงาน ฯลฯ ด้วยทีมงานการผลิต การออกแบบ และการวางแผนที่ดีทำให้เรายืนหยัดถึงทุกวันนี้ประกาศนียบัตร

บริษัท อาร์เอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรในด้านความปลอดภัยในทุกๆระบบ ซึ่งเป็นผลจากการเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
       • 46/90

› จดหมาย A: การผลิต การขนส่ง การจัดการ และการบริการระบบไฟฟ้า เพื่อติดตั้งในตึกอาคาร และเพื่อการจัดจำหน่าย
› จดหมาย B: ระบบโทรทัศน์และวิทยุ เสาอากาศและการป้องกันฟ้าผ่า
› จดหมาย C: ระบบความร้อนและระบบปรับอากาศด้วยของเหลว ด้วยแก๊สหรืออื่นๆ
› จดหมาย D: การขนส่ง การบำรุงรักษา การใช้งาน เพื่อการติดตั้งในตึกอาคารและเพื่อการจัดจำหน่าย
› จดหมาย E: ระบบการขนส่งแก๊สและแก๊สในรูปแบบของเหลว
› จดหมาย G: ระบบป้องกันอัคคีภัย

       • UNI EN 7129:2001 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบก๊าซ
       • UNI EN 5104 ระบบปรับอากาศซี่งเป็นไปตามกฎหมายยุปโรป
       • UNI EN 8061 ระบบความร้อนและ diametric fluid ซี่งเป็นไปตามกฎหมายยุปโรป

   
       

Home
   l    About Us    l    Service    l    Photo Gallery    l    Contact Us

27/11 Moo 6 Tambon Chalong Muang, Phuket 83000. Thailand Tel : +66(0) 76-374-932 E-mail : info@rmsystems.com
Copyright 2013 All rights reserved. RM Systems CO.,LTD.
Web Design by PhuKetIDea.com